Ammattilukio


Ammattilukio
Ounasvaaran lukio järjestää ammattilukiolaisten lukio-opetuksen Rovaniemellä. Opetuksessa noudatetaan nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa. Kahden koulun käyminen on järjestetty niin, että opiskelet pääsääntöisesti jaksoittain joko lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa.


Sekä ammatillisista että lukio-opinnoista laaditaan kanssasi henkilökohtainen suunnitelma. Lukio-opinnoilla korvaat osan ammatillisen perustutkinnon opinnoista ja ammatillisia opintoja hyväksiluetaan lukion todistukseen. Ammattilukiolaisen opinnot voivat kestää kokonaisuudessaan enintään neljä vuotta. Valitsemasi lukio-opintojen laajuus vaikuttaa opintojen kestoon.

Voit valita joko laajat tai suppeat lukio-opinnot


Laajoissa lukio-opinnoissa valitset sellaisia kursseja, joilla voit valmistautua  4-6 koetta sisältävään ylioppilastutkintoon. Laajat lukio-opinnot mahdollistavat mm. pitkän matematiikan ja useampien reaaliaineiden opiskelun sekä ylimääräisten kielten opiskelun. Suurin osa ammattilukiolaisista opiskelee laajoja lukio-opintoja.Suppeammissa lukio-opinnoissa opiskelet lukiokursseja niin, että voit osallistua neljään ylioppilaskokeeseen. Nämä ovat äidinkieli, pitkä  englanti, lyhyt matematiikka ja/tai ruotsi sekä reaaliaineista yhteiskuntaoppi tai terveystieto. Lisäksi opiskelet lukiossa mm. ammatilliseen tutkintoon vaadittavat fysiikan ja kemian kurssit.Yksittäisten kurssien suorittaminen. Voit opiskella lukiossa myös yksittäisiä kursseja, esim. vieraissa kielissä ja matematiikassa. Näin voit laajentaa ja vahvistaa osaamistasi ammatissasi. Tavoitteenasi ei tällöin ole ylioppilastutkinnon suorittaminen.Voit valita lukio-opintoja Ounasvaaran lukion laajasta kurssivalikoimasta


Jos valitset laajat lukio-opinnot, keskityt niihin aineisiin, jotka tulet kirjoittamaan ylioppilaskirjoituksissa. Muista, että yo-koe on laaja-alainen kypsyysykoe, jossa osa tehtävistä on oppiainerajat ylittäviä. Laajat lukio-opinnot antavat sinulle hyvät mahdollisuudet menestyä ylioppilaskirjoituksissa.  


Huomioithan näitä valintoja tehdessäsi mahdolliset vaikutukset jatko-opintoihisi korkea-asteella (yliopisto / ammattikorkeakoulu). Jos valitset suppeat lukio-opinnot, opiskelet rajoitetusti lukiokursseja ja suoritat ylioppilastutkinnon vain neljässä aineessa. Jatko-opintomahdollisuudet ovat tällöin rajalliset. Useissa jatko-opintopaikoissa saa lähtöpisteitä jopa  5-6 ylioppilasarvosanasta. Jatko-opinnoista saat lisätietoa lukio-opintojen aikana.


Ammattilukion parhaita puolia on sen vaihtelevuus, koska ammattilukiolainen opiskelee eri jaksoissa lukiossa tai ammatillisissa opinnoissa sekä vielä käy työssäoppimassa. Työssäoppimista voi tehdä myös ulkomailla, jolloin tulee lisää vaihtelua.

Useamman tutkinnon yhtäaikainen suorittaminen vaatii opiskelijalta riittävää motivaatiota ja kypsyyttä opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskelu useammassa oppilaitoksessa tuo kuitenkin vaihtelua ja monipuolisuutta opintoihin.YKKÖSLUOKKALAISTEN lukiojaksot lukuvuonna 2017-18

Ryhmä

1. jakso

2. jakso

3. jakso

4. jakso

5. jakso

ou17 D

lukio

lukio

ou17 E

lukio

lukio

ou17 F

lukio

lukio

ou17 G

lukio

lukio


ou17 H

ou 17 I
lukio

lukio
lukio

lukio

  

 

 

 

 
YKKÖSLUOKKALAISET opiskelevat ensimmäisenä vuonna kahden lukiojakson aikana seuraavat lukiokurssit:
 

Oppiaine

Kurssin numero/ numerot

AI

1,  2

RUB

1  ,2

ENA

1,  2

MAY

1

MAA/ MAB

2

FY

1

KE

1

BI

1

HI

2OPO

1/4

 

Ammattilukio  


Koulussamme opiskelee yli 400 ammattilukiolaista, heillä on mahdollista opiskella yhdistelmäopintoja. Jatko-opintojen kannalta sinun tulee käydä keskustelu oman opinto-ohjaajasi kanssa siitä, miten valintasi vaikuttavat jatko-opintomahdollisuuksiin.


Lukiossa hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi ammatillista perustutkintoa sen mukaan, onko opiskelija suorittanut koko lukion oppimäärän, lukion tietyn oppiaineen oppimäärän tai yksittäisiä lukion kursseja.


Lukiossa lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Ammattilukion parhaita puolia on sen vaihtelevuus, koska ammattilukiolainen opiskelee eri jaksoissa lukiossa tai ammatillisissa opinnoissa sekä vielä käy työssäoppimassa. Työssäoppimista voi tehdä myös ulkomailla, jolloin tulee lisää vaihtelua. Ammattilukiolainen voi myös hakea urheiluakatemiaan eli urheilla samoissa harjoituksissa kuin urheilulukiolaiset.


Ammattilukiolainen käy siis sekä yleissivistävää lukiota että käytäntöpainotteisempaa ammatillista perustutkintoa. Hänellä ovat kaikki tiet avoinna: työelämä, yrittäjyys, jatko-opinnot. AMMATTILUKION VAIHTOEHDOT
LAAJAT LUKIO-OPINNOTSUPPEAMMATLukiojaksojen lkm9 + 1 (kirjoitukset)6 + 1 (kirjoitukset)
Lukiossa opiskeltavien kurssien määräNoin 50 - 60 omista valinnoista riippuen (esim. lyhyt vai pitkä MA)Noin 32 - 38 / ei pitkää matematiikkaa
Kirjoitettavien yo-kokeiden määräsuositus 5 - 74 pakollista koetta : ÄI, ENA, RUB tai MAB, TE tai YH
ValinnoistaLukiokursseista opiskellaan pääsääntöisesti kaikki pakolliset kurssit. Opintojen laajuuteen ja syventävien kurssien valintoihin vaikuttavat oman kiinnostuksen lisäksi yo-kirjoitussuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelmat.Lukio-opinnoissa keskitytään ylioppilaskokeissa kirjoitettavien aineiden kursseihin. Lisäksi opiskellaan ammatilliseen tutkintoon vaadittavia kursseja ( esim. Fy1, Ke1, Yh1)
Yksilölliset ratkaisut voivat olla mahdollisia.
Ammatillisiin opintoihin kuuluva työssäoppiminenPääsääntöisesti lukuvuosien aikanaOsa voi olla kesällä
Mitä opinnot tarjoavat?Opiskelija saa päivälukiolaisten kanssa yhdenvertaiset menestymismahdollisuudet kaikissa yo-kokeissa sekä edellytykset hakea kaikkiin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin omista ainevalinnoista riippuen.Opiskelija laajentaa yleissivistystään ja saa paremmat taidot kielissä, matematiikassa, lukemisessa ja kirjoittamisessa sekä kommunikoinnissa. Jatko-opintoihin hakeutumisen edellytykset riippuvat yo-koemenestyksestä ja hakukohteesta.
MuutaKesälukiossa opiskelu mahdollistaa yksilöllisiä ratkaisuja lukuvuosien aikana ; mm. jaksojen keventämistä, uusia valintamahdollisuuksia.Ei mahdollista opiskella pitkää oppimäärää  matematiikassa tai kaikkia syventäviä kursseja. 
Milloin pitää päättää?Ammattillinen koulutus edellyttää valintaa lukio-opintojen laajuuden osalta ensimmäisen lukiojakson jälkeen. Ammattillinen koulutus edellyttää valintaa lukio-opintojen laajuuden osalta ensimmäisen lukiojakson jälkeen.